Resurs - Outlook
  Initiering

I det första steget i Resurs Outlook Guide (se figur nedan) väljer man starttid och sluttid samt vilket håll som överföringen ska gå. Guiden pekar ut vilken databas som normalt används i Resurs. Vill man arbeta med en annan databas klickar man på knappen med (...) och väljer en annan databas.

Initiering Nästa bild tillbaka Välj om överföringen ska gå från Resurs till Outlook eller tvärtom. Om man hämtar från Outlook välj även om bara bokningar från Resurs ska visas. Välj Resursdatabas att arbeta med Välj bland sparade profiler Ta bort en profil Välj starttid för poster Välj sluttid för poster

Här väljer man också start- och sluttiderna. De avgör inom vilket tidsspann som guiden ska leta efter bokningar, både i Resurs och i Outlook. Väljer man inte rätt start- och sluttider kommer guiden att meddela att det inte finns några bokningar inom det valda intervallet.

Man väljer även vilket håll som informationen ska gå genom att antingen välja "Till Resurs från Outlook" eller "Från Resurs till Outlook". Om man väljer det första valet kan man även välja att Resurs Outlook Guide endast ska visa poster som kommer ifrån Resurs genom att kryssa för "Endast Resurs bokningar".

Det finns fyra knappar längst ner i guiden. Med dessa kan man navigera mellan de olika stegen. Den första knappen "Avbryt" avslutar guiden och är tillgänglig under alla steg av guiden. Knappen "Föreg." tar dig till det föregående steget i guiden. Om man befinner sig på första steget kan man inte gå till föregående steg. På samma sätt tar knappen "Nästa" dig till nästa steg i guiden. Med knappen "Slutför" startas överföringen mellan Resurs och Outlook eller tvärt om. Knappen "Slutför" är endast tillgänglig på det sista steget i guiden.

Om du klickar på knappen 'Nästa' kommer du till nästa steg och med 'Avbryt' stänger du av programmet.

 
   
© 2010 DataPartner
Med ensamrätt
 

Du befinner dig här: Resurs - Outlook