Resurs - Outlook
  Välja bokningar

Det andra steget ser olika ut beroende på vad som valdes avseende håll i steg ett. Om man valde "Från Outlook till Resurs" visas de bokningar som finns i kalendern i Outlook (se bilden ovan) eller om man valde "Från Resurs till Outlook" visas bokningar ifrån Resurs (se bild längre fram). I båda fallen visas endast bokningar som faller inom det angiva intervallet i steg ett. I bilden ovan visas 2 bokningar från Outlook. Den blå kommer ursprungligen från Resurs men den röda är förmodligen skapad i Outlook och har ingen naturlig koppling till Resurs.

Välja bokningar Nästa bild Föregående bild tillbaka Välj alla posterna Gör så att inga poster är valda Poster från Outlook. Blåa kommer ursprungligen från Resurs, men inte röda

Har man valt "Från Resurs till Outlook" finns det även en möjlighet att välja en specifik resurs eller alla resurser. Som standard visas bokningar för alla resurser. Genom att välja en specifik resurs visas endast den valda resursens bokningar.

Tips! Alla de kolumner som finns i listan över bokningar inom det valda intervallet kan man sortera på. Klicka på rubriken för respektive kolumn, exempelvis "Start", så sorteras listan efter den kolumnen. Denna funktion är alternerande, d.v.s. för varje klick på rubriken för en kolumn sorteras listan antingen stigande (A -> ö) eller fallande (ö -> A). Detta gör att det blir lättare att hitta de bokningar som man letar efter.

Om du klickar på knappen 'Föreg.' kommer du till startsidan för programmet. Knappen 'Nästa' tar dig till nästa steg och 'Avbryt' stänger du av programmet.

 
   
© 2010 DataPartner
Med ensamrätt
 

Du befinner dig här: Resurs - Outlook