Resurs - Outlook
  Koppla fält

Detta steg består av att koppla fält i Resurs med fält i Outlook. Här väljer man var informationen ska hamna i det mottagande programmet. Kopplingarna gäller för överföring av information till både Resurs och Outlook. Pilen ovanför knappen "Lägg till" indikerar vilken riktning som informationen går. I figuren ovan hämtas bokningar från Outlook till Resurs.

Koppla fält Nästa bild Tillbaka Föregående bild De fält som finns i Resurs Fält som finns i Outlook Lägg till kopplingen i listan Lista med gjorda kopplingar Ta bort vald koppling Ta bort alla kopplingar

Genom att välja ett fält i den vänstra listan (Fält i Resurs) och sedan välja ett fält i den högra listan blir knappen "Lägg till" åtkomlig. När man klickar på den läggs valet till i den nedersta listan "Kopplingar". Detta upprepas för varje fält man vill få med i överföringen. OBS! Start och sluttider sätts automatiskt.

Tips! Det går att upprepa ett fält flera gånger, exempelvis kan "Notering" kopplas både till "Text" och "ämne".

Om du klickar på knappen 'Föreg.' kommer du till startsidan för programmet. Knappen 'Nästa' tar dig till nästa steg och 'Avbryt' stänger du av programmet.

 
   
© 2010 DataPartner
Med ensamrätt
 

Du befinner dig här: Resurs - Outlook