Resurs - Outlook
  Överföringen klar

Detta fönster visa när överföringen är klar, och talar om för dig antal bokningar som överfördes samt de som inte överfördes (på grund av överlappning eller liknande).

Överföringen klar Avslutar modulen om vald Färdig med överföringen

Om du väljer att kryssa i rutan 'Avsluta' kommer Resurs Outlook Guide att avslutas, annars återgår programmet så att du kan göra fler över-föringar.

 
   
© 2010 DataPartner
Med ensamrätt
 

Du befinner dig här: Resurs - Outlook