Resurs - Demo
Köp inte grisen i säcken!

Hämta hem Resurs idag

Prova senaste versionen av Resurs i lugn och ro i 30 dagar för att se hur enkelt det är att använda och vad det kan göra för dig. När Resurs startas efterfrågas en nyckel för att registrera programmet. Om du bara vill provköra Resurs väljer du knappen 'Stäng' och kan på så sätt använda programmet i 30 dagar utan licens.

Läs vad en kund säger om Resurs (PDF format)


Installation:

Välj 'Spara den på disk' och ange den katalog där du vill att installations-programmet för Resurs ska sparas. Leta upp den fil du laddade ner på din hårddisk (Resource.exe) och starta den genom att dubbelklicka på den, eller välj alternativet 'Kör...' på Start-menyn. (Filen finns där din webbläsare sparade den.) Detta startar installationsprogrammet.

OBS! När du startar installationen ges ett val om språk, svenska eller engelska. Beroende på ditt val får du bland annat helgdagarna i Resurs på respektive språk.

Normalt krävs det att datorn är kopplad till Internet allt som oftast. Fördelen är att man inte behöver ange någon nyckel för en dator kontinuerligt utan endast första gången.

Man kan även registrera licenser direkt via e-post. Den används endast om du inte är ansluten till Internet. Hör av dig till oss om behovet finns.

OBS! Om man vill byta från den ena typen till den andra måste man hämta hela Resurs första gången. Har man väl hämtat den så fungerar det med uppdatering i fortsättningen. Kontakta DataPartner vid osäkerhet eller om du har frågor.


För att sedan köra Resurs väljer du ' Resurs' under Startknappen. Du kan enkelt avinstallera programmet genom att välja 'Resurs' i listan under alternativet 'Lägg till/ta bort program' i Kontroll-panelen i Windows.

OBS! All data som du matar in i Resurs finns kvar och kan fortsättningsvis användas efter registrering av programmet.
OBS! För att logga in i Resurs första gången: ange admin som användar-namn utan lösenord.

OBS! Demoversion har en begränsning jämfört med den registrerade versionen: max 5 resurser visas i huvudfönstret, tills ni har registrerat licensen.

***Aktuell version av Resurs är ***

Från version 4.1.250 finns Statistik och Outlook modulen med utan någon extra kostnad.

P.S. Du kan fritt hämta manual till Resurs i PDF format här.


Om ni registrerar era licenser via Internet, väljer du här:
Hämta Resurs Hämta en full version av Resurs (ca: 5 MB).

Har du Resurs version 4.x i datorn? Välj uppdatering här:
Hämta uppdatering för  Resurs Hämta senaste uppdateringen av Resurs (ca: 1 MB).


Om du inte är ansluten till Internet, kontakta oss för en version som registrerar via e-post.


ANSVARSBEGRÄNSNING: DataPartner, dess anställda eller DataPartners återförsäljare svarar inte för skador inklusive, men utan begränsning till, utebliven vinst, förlust av lagrad information, driftsavbrott, eller annan ekonomisk skada till följd av användning av våra programvaror.
 
   
© 2010 DataPartner
Med ensamrätt
 

Du befinner dig här: Resurs - Demo