Vi kan bokningsprogram   Välkommen till DataPartner
Vi utvecklar lättanvända och högklassiga programvaror för vanliga användare.


Tidbokningsprogrammet Resurs Arbetar du med tidbokningar hos en idrottshall, låssmed, hotell, service- företag, kursgård, uthyrningsföretag, m. fl.? Då ska du prova tidbokningsprogrammet Resurs, en av våra framgångsrikaste produkter. Läs mer om Resurs här.Kemikalieprogrammet Resistenstabell Arbetar du med kemikalier? Titta då på Resistenstabell. Ett program för att hitta resistenta material för en kemikalie eller blandning. Läs mer om Resistenstabell här.

   
© 2010 DataPartner
Med ensamrätt
 

Du befinner dig här: Hem