Resurs - Statistik

Genom att klicka på en bild ser du hur den ser ut i modulen. Varje steg i kedjan har navigering till nästa och föregående bild genom att man klickar på respektive knapp i bilden.

Introduktion Steg 1 Rapportval Steg 2 Intervall och verktyg Steg 3 Resursval Steg 4 Statistikval

Steg 5 Status samt fält Steg 5 Status samt intervall Klart Rapport skapad


För varje steg i modulen finns en beskrivning. Det finns olika val att göra beroende på vilket håll som bokningarna ska gå. Därför visas de vanli-gaste scenarierna här.
 
   
© 2010 DataPartner
Med ensamrätt
 

Du befinner dig här: Resurs - Statistik