Resurs - Outlook

Genom att klicka på en bild ser du hur den ser ut i modulen. Varje steg i kedjan har navigering till nästa och föregående bild genom att man klickar på respektive knapp i bilden.

Steg 1  Val av tid och riktning Steg 2 Postval (Outlook till Resurs) Steg 3 Status och resursval (Outlook till Resurs) Steg 4 Koppla fält (Outlook till Resurs)

Steg 5 Valen klara Steg 6 Postval (Resurs till Outlook) Steg 7 Koppla fält (Resurs till Outlook) Klart


För varje steg i modulen finns en beskrivning. Det finns olika val att göra beroende på vilket håll som bokningarna ska gå. Därför visas de vanli-gaste scenarierna här.
 
   
© 2010 DataPartner
Med ensamrätt
 

Du befinner dig här: Resurs - Outlook